Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WDK w Wieruszowie
Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WDK w Wieruszowie