Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bobolicach
Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Bobolicach