Uniwersytet Trzeciego Wieku - przy Szprotawskim Domu Kultury
Uniwersytet Trzeciego Wieku - przy Szprotawskim Domu Kultury