Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSG w Bydgoszczy
Uniwersytet Trzeciego Wieku  przy WSG w Bydgoszczy