Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie
Stowarzyszenie  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie