Kazimierzowski UTW w Bydgoszczy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Kazimierzowski UTW w Bydgoszczy -  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego